Geef samen kleur aan de dag

Kammeraat (Fries voor kameraad) is een maatje voor thuiswonende mensen met dementie en mantelzorgers. Samen geven zij kleur aan de dag. Daarbij staat niet de ziekte en beperkingen, maar de persoon en de mogelijkheden centraal.

Zoals ieder mens wil iemand met dementie zich gewoon prettig en gewaardeerd voelen. Meedoen in de samenleving. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid voor mensen met dementie, blijkt uit onderzoek van antropologe Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan Universiteit van Amsterdam).

‘Er gewoon zijn’ of samen eropuit
Anne-Mei: ‘Voor mijn onderzoek heb ik al jaren persoonlijk contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze mensen komen vaak in een isolement; dementie verandert relaties ingrijpend door bijvoorbeeld onbegrip, schaamte en de beperkingen die dementie met zich meebrengt. Zo kwam ik op het idee voor Kammeraat.’ Studenten sociaalpedagogische hulpverlening, creatieve therapie of afgestudeerden van Stenden Hogeschool helpen als Kammeraat de verbinding met de buitenwereld te maken of te behouden. Maar ook samen thuis een krantje lezen of in de tuin rommelen is mogelijk. ‘Natuurlijk moet er een klik zijn tussen Kammeraat en de cliënt; we houden dus altijd intakegesprekken om een goede match te vinden.’

Odensehuis Gerard Smit
Kammeraat heeft zijn thuishonk in Odensehuis Gerard Smit, een inloophuis voor mensen met dementie, naasten en iedereen die iets voor deze mensen wil betekenen. Je kunt er binnenlopen als je zin hebt. Het inloophuis zit aan de Eebuurt 14 in Leeuwarden en is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Eind 2017 is iedereen ook welkom op dinsdag en vrijdag.

Proeftuin Sociale Benadering Dementie
Kammeraat en Odensehuis Gerard Smit zijn onderdeel van een compleet pakket aan ondersteuning voor mensen met dementie én mantelzorgers, dat momenteel wordt ontwikkeld en onderzocht in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (in Leeuwarden en binnenkort Drachten).  Na een succesvolle pilot met een eerste lichting van 27 Kammeraten die startte in september 2016,  leidden onze experts  in april 2017 een tweede groep Kammeraten op en in augustus 2017 is alweer een nieuwe lichting begonnen. In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie volgen we 30 mensen met dementie en mantelzorgers die gebruikmaken van een Kammeraat. We onderzoeken het effect van Kammeraat op de kwaliteit van leven voor zowel mensen met dementie als hun naasten.

Dat Kammeraat voorziet in een behoefte is alvast duidelijk; momenteel is er een wachtlijst..